Отпечатък

FRESHLine Europe GmbH
Hermannsdorf 2a
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Австрия

Тел: +43 7473 30 900
Електронна поща: office@freshline-europe.com
Интернет: www.freshline-europe.com

Фирмен регистър: FN 552403 h
UID: ATU76741616

FRESHLine Europe s.r.o.
Сукова 2
370 05 České Budějovice
Чешка република

Тел: +420 388 880 125
Електронна поща: office@freshline-europe.com
Интернет: www.freshline-europe.com

UID: CZ03966909

Oberbank AG (сметка в евро)
IBAN AT10 1500 0002 4128 5006
BIC: OBKLAT2L

Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG (EURO сметка)
IBAN: AT89 2025 6000 0061 0683
BIC : SPSPAT 21XXX

Работим изключително въз основа на последната версия на „Общите условия на австрийските спедитори“ (AÖSp).
Мястото на компетентност и изпълнение е Санкт Пьолтен.
Управляващ директор: Christoph Kralowetz

Задължение за информиране

Отговорност за съдържанието на този уебсайт
Този уебсайт има за цел да осигури публичен достъп до информация за FRESHLine Europe GmbH. Информацията на този уебсайт е изготвена от нас според най-добрите ни познания и убеждения. Въпреки полагането на дължимата грижа обаче не може да се гарантира абсолютната точност, актуалност и коректност на предоставената тук информация. Ако разберем за някакви грешки, ще се постараем да ги коригираме. Ще ви бъдем благодарни за всякаква информация по този въпрос.

Отговорност за хипервръзки
На нашите страници сме поставили връзки към други сайтове в интернет. За всички тези връзки ние нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните страници. Поради това ние изрично се дистанцираме от съдържанието на тези свързани страници и не ги приемаме за свои. Това се отнася за съдържанието на всички външни уебсайтове, до които може да се стигне чрез нашия уебсайт (включително чрез банери, книги за гости или броячи).
Ако узнаем за незаконна дейност или информация на уебсайт, към който сме дали връзка, незабавно ще премахнем съответната връзка. Ако имате информация за това, моля, изпратете ни имейл.

Снимки и видеоматериали от Shutterstock | Private Archive
Уебсайт от max-online.at