Odtlačok

FRESHLine Europe GmbH
Hermannsdorf 2a
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Rakúsko

Tel: +43 7473 30 900
E-mail: office@freshline-europe.com
Internet: www.freshline-europe.com

Obchodný register: FN 552403 h
UID: ATU76741616

FRESHLine Europe s.r.o.
Sukova 2
370 05 České Budějovice
Česká republika

Tel: +420 388 880 125
E-mail: office@freshline-europe.com
Internet: www.freshline-europe.com

UID: CZ03966909

Oberbank AG (EURO účet)
IBAN AT10 1500 0002 4128 5006
BIC: OBKLAT2L

Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG (EURO účet)
IBAN: AT89 2025 6000 0061 0683
BIC : SPSPAT 21XXX

Pracujeme výlučne na základe najnovšej verzie „Všeobecných obchodných podmienok rakúskych zasielateľov“ (AÖSp).
Miestom jurisdikcie a výkonu je St. Pölten.
Výkonný riaditeľ: Christoph Kralowetz

Povinnosť informovať

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky
Táto webová stránka je určená na poskytovanie verejného prístupu k informáciám o spoločnosti FRESHLine Europe GmbH. Informácie na tejto webovej stránke sme pripravili podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek všetkej starostlivosti však nie je možné zaručiť absolútnu presnosť, aktuálnosť a správnosť tu uvedených informácií. Ak sa dozvieme o akýchkoľvek chybách alebo omyloch, budeme sa snažiť ich opraviť. Boli by sme vám vďační za akékoľvek informácie o tejto téme.

Zodpovednosť za hypertextové odkazy
Na našich stránkach sme umiestnili odkazy na iné stránky na internete. V prípade všetkých týchto odkazov nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah odkazovaných stránok. Preto sa výslovne dištancujeme od obsahu týchto odkazovaných stránok a neprijímame ich za svoje. To sa vzťahuje na obsah všetkých externých webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom našej webovej stránky (vrátane bannerov, kníh hostí alebo pultov).
Ak sa dozvieme o akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo informáciách na nami prepojenej webovej stránke, okamžite odstránime príslušný odkaz. Ak o tom máte nejaké informácie, pošlite nám e-mail.

Fotografie a videozáznamy zo Shutterstock | Súkromný archív
Webové stránky od max-online.at