Ochrana údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky. Pokud jste prostřednictvím odkazů na našich stránkách přesměrováni na jiné stránky, informujte se prosím přímo na přesměrovaných stránkách o příslušném nakládání s vašimi údaji. Vaše osobní údaje (např. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, číslo kreditní karty) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními rakouského zákona o ochraně osobních údajů. Následující předpisy vás informují o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.

Používání těchto webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Kontakt

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Jaké údaje pro vás zpracováváme

Během vaší návštěvy těchto webových stránek budeme shromažďovat následující informace: Datum a čas, kdy navštívíte stránku na našich webových stránkách, vaši IP adresu, název a verzi vašeho webového prohlížeče, webovou stránku (URL), kterou jste navštívili před vstupem na tyto webové stránky, některé soubory cookie a informace, které poskytnete vyplněním kontaktního formuláře nebo přihlášením k odběru našeho newsletteru.

Neexistuje žádná povinnost skutečně poskytnout údaje, o které vás žádáme na našich webových stránkách. Pokud tak však neučiníte, nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Odkazy

Odkazy, které opouštějí naše webové stránky, velmi pečlivě kontrolujeme. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které vedou odkazy z těchto nebo jiných webových stránek.

Cookies

Na těchto webových stránkách se používají tzv. cookies. Soubor cookie je malý soubor, který může být uložen ve vašem počítači při návštěvě webové stránky. Soubory cookie se v zásadě používají k tomu, aby uživatelům poskytovaly další funkce na webových stránkách. Mohou být použity například k tomu, aby vám pomohly při navigaci na webových stránkách, umožnily vám pokračovat v používání webových stránek tam, kde jste je opustili, a/nebo aby si zapamatovaly vaše preference a nastavení, až tyto webové stránky znovu navštívíte. Soubory cookie nemohou přistupovat k žádným jiným datům ve vašem počítači, číst je ani je měnit.

Většina souborů cookie na těchto webových stránkách jsou takzvané soubory cookie relace. Po opuštění našich webových stránek se automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie naopak zůstávají v počítači, dokud je v prohlížeči ručně neodstraníte. Tyto trvalé soubory cookie používáme k tomu, abychom vás při příští návštěvě našich webových stránek rozpoznali.

Pokud chcete mít soubory cookie ve svém počítači pod kontrolou, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na to, že webové stránky chtějí ukládat soubory cookie. Soubory cookie můžete také zablokovat nebo odstranit, pokud již byly do vašeho počítače uloženy. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto kroky nastavit, použijte funkci „Nápověda“ v prohlížeči.

Vezměte prosím na vědomí, že zablokování nebo vymazání souborů cookie může ovlivnit vaše online prostředí a zabránit vám v plném využívání těchto webových stránek.

Účely zpracování údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • poskytovat vám tyto webové stránky a dále je vylepšovat.
 • aby bylo možné vytvářet statistiky používání
 • abychom mohli odhalovat, předcházet a vyšetřovat útoky na naše webové stránky.
 • odpovídat na vaše dotazy
 • případně vás přihlásit k odběru newsletteru

Právní základy zpracování

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš převažující oprávněný zájem (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů), kterým je dosažení účelů uvedených výše v bodě 5.

Předávání vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely předáme vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

Mapy Google a písma Google (kromě vaší IP adresy): Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Někteří z výše uvedených příjemců se nacházejí mimo vaši zemi nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí být stejná jako ve vaší zemi. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do zemí, o nichž Komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo s nimiž existují dohody, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Vaše údaje zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu sestavovat snadno použitelné statistiky přístupů na webové stránky nákladově efektivním způsobem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy a adres URL navštívených webových stránek) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Žádné vaše údaje shromážděné v souvislosti se službou Google Analytics neukládáme.

Tyto webové stránky používají možnost anonymizace IP, kterou nabízí služba Google Analytics. Vaše IP adresa bude proto společností Google zkrácena/anonymizována, jakmile společnost Google obdrží vaši IP adresu. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude společností Google sloučena s jinými údaji. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Společnosti Google můžete zabránit ve shromažďování vašich údajů v souvislosti se službou Google Analytics také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Remarketing na Facebooku

V rámci naší online nabídky se používají takzvané „Facebook pixely“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud jste rezidentem EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pomocí Facebook pixelu je možné, aby Facebook určil návštěvníky naší nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam, tzv. „Facebook ads“. Proto používáme Facebook pixel k zobrazení námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naše webové stránky. To znamená, že pomocí Facebook pixelu chceme zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. Pomocí Facebook pixelu můžeme také sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky.

Facebook pixel je integrován přímo společností Facebook, když navštívíte naše webové stránky, a může do vašeho zařízení uložit tzv. cookie, tj. malý soubor. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, bude vaše návštěva našich webových stránek zaznamenána ve vašem profilu. Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou pro nás anonymní, takže nám neumožňují vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje však ukládá a zpracovává společnost Facebook, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. Více informací o tom, jak funguje remarketingový pixel a jak se obecně zobrazují reklamy na Facebooku, najdete v zásadách používání dat společnosti Facebook: https: //www.facebook.com/policy.php.

Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí pixelu Facebooku a jejich používání k zobrazování reklam na Facebooku. Za tímto účelem můžete navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle pokynů k nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo vyjádřit svůj nesouhlas prostřednictvím stránky pro USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky pro EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Zásuvný modul pro sociální sítě

Zásady ochrany osobních údajů pro používání zásuvných modulů Facebooku (tlačítko „To se mi líbí“)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím zásuvného modulu. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby společnost Facebook mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů při používání služby Twitter

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a jsou zpřístupněny ostatním uživatelům. Při tomto procesu se data přenášejí také na Twitter. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Twitter. Více informací o této problematice najdete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů na adrese. http://twitter.com/privacy. Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Instagramu

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: http: //instagram.com/about/legal/privacy/.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel těchto webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.

Doba trvání a skladování

Vaše údaje uchováváme zpravidla po dobu tří měsíců. K delšímu ukládání dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro vyšetřování zjištěných útoků na naše webové stránky.

Pokud se zaregistrujete písemně nebo na našich webových stránkách, uchováme vaše údaje v každém případě po dobu existence vašeho účtu a poté pouze po dobu, po kterou to vyžadují zákonné povinnosti.

Šifrování SSL

Tyto stránky používají šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám posíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Jste oprávněni mimo jiné (za podmínek stanovených platnými právními předpisy), (i) ověřit, zda a jaké osobní údaje o vás uchováváme, a získat kopie těchto údajů, (ii) požádat o opravu, integraci nebo výmaz svých osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, (iii) požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů; a (iv) vznést za určitých okolností námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) znát totožnost jakékoli třetí strany, které jsou vaše osobní údaje předávány, a (vii) podat stížnost příslušnému orgánu.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na:

FRESHLine Europe GmbH
Hermannsdorf 2a
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Rakousko

Tel: +43 7473 30 900
E-mail: office@freshline-europe.com
Internet: www.freshline-europe.com

Poslední aktualizace 3. prosince 2022